Norsamby

Det nordiske venskabsbysamarbejde har som sit formål at opbygge en nordisk pædagogisk erfaringsudveksling mellem de nordiske byer og herigennem styrke og udvikle de beslægtede nordiske grundholdninger til småbørnspædagogik ved at sætte fokus på fremtidige pædagogiske satsningsområder.