Deltagerinterview

Deltagerinterview 2012:

Anna-Maria Barnelius förskollärare/samordnare på Korsängens förskolor, Västerås.


1.       Vad tog du med dig hem från konferensen?
Förutom att jag fått många nya vänner i våra nordiska grannländer så väcktes många tankar kring barns lärande med hjälp av IKT. Jorma Enkenberg hade mycket tänkvärt med i sin föreläsning. Sen var det intressant att få se hur man arbetar på förskolorna i Finland. Det skiljer sig en del från oss i Sverige.
 
2.       Vilka spår har det satt på din enhet?
Hos oss på enheten så fortsätter arbetet med Pedagogisk dokumentation. En av våra pedagoger blev mycket inspirerad av en norsk workshop där man pratade om detta. Den hette Barns delaktighet i projekt.

3.       Vilka spår har det satt i ditt arbete?
I mitt arbete som e-utvecklare så gav det mig ännu mer "vatten på kvarn" att vi är på rätt väg vad det gäller teknik i förskolan. Vi som pedagoger är så otroligt viktiga i barns lärande med IKT. Vi ska vara förebilder samtidigt som vi måste ta tillvara på barnets kompetenser och nyfikenhet kring detta ämne.


Nordisk vänortskonferens 30.-31.8.2012
Några tankar…
Professor Jorma Enkenberg höll en engagerande föreläsning under rubriken Världen förändras, utbildningen då? Den gav mycket att tänka på, att lära, att ifrågasätta egna tankar… Hur kan jag jobba så kreativt att jag ger utrymme för barnets egna upptäckter, för dess spontana lärande!

Inspirerad av föreläsningen har jag på nätet sökt fakta om Case Forest-pedagogiken. Det finns många bra saker i den, både gammalt och nytt på djupet pålitligt. Den uppmanar till kreativa processer även inom småbarnsfostran.

Workshoparna var intressanta. Jag deltog i en isländsk och en svensk workshop. Det var intressant att höra hur man i dessa länder gör i vissa situationer, t.e.x. om det i en barngrupp finns barn med 14 olika modersmål. Jag har svårt att förstå hur man överhuvudtaget kan få det att fungera.

Mina egna språkkunskaper räckte till för att lyssna och förstå innehållet i workshoparna, men jag vågade inte delta i diskussionerna.

Jag tyckte det var intressant att besöka olika daghem här i Lahtis, även om jag bor här. Man jobbar ändå rätt olika på i olika daghem, fast de ligger geografiskt nära varandra. Under studiebesöken gick det också upp för mig hur olika vi gör många saker på daghemmen runt om i Norden.

I det stora hela gav mig konferensen många uppfriskande idéer, trevliga stämningar, nya vindar… Jag upplevde två oförglömliga dagar!!!

Hur skulle jag då framföra hälsningarna från dessa dagar till personalen på mitt eget daghem? Det var faktiskt inte helt lätt! Jag hade varit på en lyckad konferens men på daghemmet hade det varit vanlig vardag, kanske t.o.m. lite stressigare dagar än vanligt. Hur skulle jag lyckas ivra upp ens någon i min egen personal? Jag hade behövt mera tid! Ett halvt personalmöte räckte inte räcka för att berätta allt. Jag borde absolut ha visat  personalen samma videoklipp som Jorma Enkenberg visade oss…

I framtiden hoppas jag att vårt gemensamma konferensspråk skulle vara engelska, eftersom fler behärskar engelska än svenska (eller danska). Alla nordbor kan ju engelska!

Riitta Kahra, Daghemmet Lekstugan, Lahtis