Oplæg

Oplæg 2014

”Bevægelse er vigtigt, og udeliv er sundt, hvis maden den er rigtig, så løber livet rundt”

Mads Brodersen vil fredag holde et vidensbaseret og motiverende oplæg. Mads Brodersen er indehaver af Vends Motorik og naturskole. Han er uddannet naturvejleder og motorikvejleder, og er p.t. i gang med en Master i friluftsliv ved Københavns Universitet. 

Mads taler om, hvordan pædagoger kan være kvalificeret til stede, når børn færdes i nature. Hvordan pædagoger skal blande sig, og blande sig uden om.

Mads’ oplæg vil fokusere på, hvordan bevægelse i naturen / udemiljøet, har betydning for børns læring, trivsel og udvikling, herunder den kropslige og sanselige dimension. En alsidig stimulering af børns sanser også via kosten er med til at udfordre børns nysgerrighed i bred forstand. Hvad vil det sige, at børn er velstimulerede / veltrænede, og hvad sker der, når børn bevæger sig for lidt?
Undervejs etableres et refleksionsrum, hvor konferencedeltagerne sammen, sætter Mads Brodersens oplæg i relation til egen praksis.
I anden del af oplægget vil Mads komme ind på pædagogens rolle, bl.a. med en opfordring til at tage den pædagogiske faglighed med udendørs. Hvordan kan pædagogerne bevæge sig væk fra kun at være observatører på legepladsen, til at indtage en position, hvor de med ro og tilstedevær skaber rum for børns udforskning af sig selv og omgivelserne?