Nordiske nyheder

27.08.14
Fra randers kommunes hjemmeside

Nordiske pædagoger på besøg i Randers

Randers Kommune vægter børns muligheder for bevægelse og oplevelser i naturen højt. Torsdag den 28. august og fredag den 29. august henter pædagoger og dagtilbudsledere fra Sverige, Norge, Island og Finland inspiration i Randers. Den nordiske delegation skal blandt andet, se hvordan randrusianske pædagoger arbejder med naturvidenskab i børnehøjde.

Naturen kan nydes og opleves, uanset om det er sommer eller vinter. Børn, der går i den randrusianske dagpleje, vuggestue eller børnehave, lærer om naturen fra de er helt små. Randers er den kommune, der har flest dagplejere og daginstitutioner registeret med Friluftsrådets grønne flag. Med flaget viser den enkelte dagplejer eller daginstitution, at de er en del af Friluftsrådets Grønne Spirer, som har fokus på udeliv, natur, miljø og en sund hverdag. Når pædagoger og dagtilbudsledere fra Sverige, Norge, Island og Finland i denne uge besøger Randers, vil de blandt andet opleve, hvordan de Grønne Spirer bruger og lærer om naturen.

Hos dagtilbuddene i Vorup og Fussingø/Bjerregrav er det pædagogiske personale gået skridtet videre og har sat forskning på programmet. Siden 2012 har de to dagtilbud haft fokus på at lære børnene matematik og naturvidenskab ved at benytte naturen og uderummet. Indsatsen er en del af det internationale pilotprojekt SMOL - Science, Math and Outdoor Learning.”Med projekter er vi blevet mere bevidste om at skabe viden for børnene. De er samtidig blevet mere nysgerrige og motiverede efter at søge ny viden. Nu glæder vi os til, at vores nordiske kollegaer skal høre om projektet og de resultater, som vi har opnået,” fortæller Pædagogisk leder, Dorthe Sejr, fra Børnehaven Orkestervejen, som er en del af dagtilbuddet i Vorup.

Imens en gruppe fra den nordiske delegation får lejlighed til at høre mere om SMOL-projektet får andre mulighed for at besøge Randers Naturcenter. Stedet blev åbnet i februar 2012 og har siden haft mere end 40.000 årlige besøgende. Centret der ligger lige ved Gudenåen laver blandt andet aktiviteter for både dagtilbud, skoler og familier.

De nordiske pædagoger og dagtilbudsledere kommer alle fra Randers Kommunes nordiske venskabsbyer, Lahti i Finland, Ålesund i Norge, Västerås i Sverige, og Akureyi i Island. 

Foruden en lang række besøg rundt om i kommunen mødes gæsterne til en konference i Randers Fritidscenter. Her vil der blandt andet være fokus på pædagogens rolle for at stimulere børns trivsel, læring og udvikling. 

I alt deltager 165 pædagoger og dagtilbudsleder i konferencen, der har det formål at udveksling viden og erfaringer på tværs af de fem nordiske venskabskommuner.

 

18.03.14

Konference i Randers d.28-29/8-14 i Randers. Sundhed bevægelse og udeliv – pædagogens rolle.

Oplægsholder: Mads Brodersen
Vends Motorik og Naturskole

Konferencested: Fritidscenteret

Endeligt program kommer lige efter påske

Med venlig Hilsen
Michael Nielsen
Leder Helsted Børnehus
89159799

Michael.nielsen@randers.dk

07.02.13

Islands Lærerforbund har ud af 30 projekter bl.a. nomineret Det Nordiske Venskabsbysamarbejde i Akureyri. 

Kristlaug Svavarsdöttir blev interviewet i den Islanske Radio i dag om det nordiske samarbejde. Interviewet med Krissa kan høres på mandag i radioen.

 

06.01.2012

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Den er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet - undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input i deres arbejde eller studiesituation. Databasen bliver opdateret hvert år, i begyndelsen af året.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) har årligt de seneste fire år udgivet en forskningskortlægning og -vurdering over skandinavisk forskning i institutioner for 0-6 årige.

Forskningskortlægningerne udgives med en to-årig forsinkelse og de er således i 2011 nået til en gennemgang af 2009's forskningsudgivelser.

Målet med forskningskortlægningerne er bestemme "Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning..." i det enkelte år. Forskningskortlægningerne giver derfor både en almen karakteristik af alle relevante undersøgelser, en tematisk fremstilling af de undersøgelser som er fundet pålidelige og en samlet billede af den pædagogiske forskning, formidlingen heraf og feltets forskningspolitik.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er en enhed under DPU, Aarhus Universitet.

Find links til forskningskortlægningerne:

I en ny database samles nu de forskningsrapporter, der i DCU forskningskortlægninger og forskningsvurderinger bliver vurderet til at være god forskning.

Islandsk daginstitutionsleder udvikler et nyt spil for børnehavebørn

Idéen med hjemmesiden er at opbygge et sikkert og gratis legeunivers uden reklamebannere, hvorigennem børn kan lære via en række lege. Spillene udfordre bl.a. børnenes sprog- og læsekundskaber samt deres geometriske forståelse. Siden indeholder ind til videre kun 5 spil, men flere er på vej.

Gå til legesiden www.paxel123.com

Anna Margrét Ólafsdóttirs er institutionslederen som står bag hjemmesiden. Hun er leder i børnehaven Nóaborg i Reykjavík, som i mere end 10 år har fokuseret på matematik og skriftsprog i arbejdet med børnene. En stor del af børnehavens spil og legetøj er hjemmelavet og tilpasset Nóaborgs fokuspunkter og de bedste spil er blevet digitale og kan findes på legesiden.

Siden er nu blevet oversat til seks forskellige nordiske sprog samt engelsk.

Spillene stilles gratis til rådighed, hvilket kan lade sig gøre, idet siden er udviklet med støtte fra blandt andet det islandske lærerforbund, det islandske kulturministerium og Nordplus sprog og kultur.

 

23.10.2011

Pædagogers syn på børns læring kortlagt i international undersøgelse

Svenske pædagoger lægger i højere grad end deres danske kolleger vægt på at indtage en synlig og styrende rolle. Men der er også mange ligheder i deres syn på børns læring. Det viser de første resultater af en omfattende international undersøgelse af pædagogers syn på børns læring i en række lande.

Forskere fra Danmark, Sverige, Rusland, Estland, Tyskland, Grækenland og Australien har indsamlet pædagogernes egne svar på fire spørgsmål:Hvad er læring?Hvordan lærer børn?Hvordan opfatter du betydningen af deltagelse?Hvilke er de bedste forudsætninger for børns læring i dagtilbud?

Forskerne er nu i gang med at analysere data, og resultaterne præsenteres på European Early Childhood Education Association-konferencen (EECERA) i Geneve september 2011.

Nordisk børnehavemodel trods forskelle

Forskerne har allerede analyseret data fra Danmark og Sverige. De viser, at der er mange ligheder mellem svenske og danske pædagogers forståelse af det pædagogiske arbejde i børnehaven i relation til læring og deltagelse.

"Det bekræfter, at der i et vist omfang fortsat er tale om en nordisk børnehavemodel, som bl.a. Starting Strong-rapporterne fra OECD fremhæver", siger Stig Broström, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Men der er også væsentlige forskelle mellem Danmark og Sverige.

"Først og fremmest på, hvordan pædagogerne vurderer relationerne mellem de voksne og børnene. De svenske pædagoger lægger i højere grad vægt på de vertikale relationer, dvs. på betydningen af aktive og synlige pædagoger med en mere styrende og undervisende rolle. De danske pædagoger derimod lægger større vægt på de horisontale relationer, dvs. på det aktive samspil børnene imellem. Her er det vigtigere, at deltagerne i relationen er lige mht. magt, viden og ansvar. Læring igangsættes via fraværet af én "der ved bedre", siger Stig Broström.

Den internationale undersøgelse koordineres af forskningsenheden Barndom, Læring og Didaktik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Stig Broström og Thorleif Frøkjær, UCC, har stået for den danske del, som rummer besvarelser fra 1.340 pædagoger fra 13 kommuner.

Yderligere information

Stig Broström, T: 8888 9546, E: stbr@dpu.dk

Nordiske Visioner

Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge.

Børn og unge er en prioriteret målgruppe i Nordisk Ministerråd.

Dette strategidokument danner grundlaget for Ministerrådets indsatser på tværs af sektorer.

Børn og unge er fundamentet for den globale udvikling og skal derfor også i størst muligt omfang indtænkes i Ministerrådets globaliseringsstrategi inden for alle sektorer. 

Børn og unge har længe udgjort et vigtigt politisk område i de nordiske lande og i de selvstyrende områder, og indsatsen bygger på fælles grundlæggende værdier såsom retfærdighed, lighed, demokrati, åbenhed og engagement. Ved et fortsat tæt samarbejde mellem de nordiske lande på børne- og ungdomsområdet vil der kunne opnås mere end hvis landene arbejder hver for sig.