Målsætning

Målsætning for samarbejdet

Det nordiske venskabsbysamarbejde har til opgave at udvikle og styrke de beslægtede fælles nordiske grundholdninger til småbørnspædagogik og "førskoleområdet" ved at sætte fokus på tidligere, nuværende og fremtidige pædagogiske satsningsområder.

Hvert år afholdes der en nordisk venskabsbykonference, der planlægges på skift mellem byerne. Konferencen vil afvikles over 2 dage og vil indeholde oplæg, workshops og ekskursioner, der retter fokus på et eller flere områder, omhandlende de 0-6 årige børns liv i børnehave og "førskole". 

Det nordiske venskabsbysamarbejde har som sit formål at opbygge en tradition for pædagogisk erfaringsudveksling mellem de nordiske byers daginstitutioner,

  • Randers - Danmark 
  • Ålesund  - Norge
  • Västerås - Sverige
  • Akureyri  - Island
  • Lathi       - Finland