Västerås

Katarina Lindh
Strateg
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: +46 21 39 24 65
katarina.lindh@vasteras.se
 
Monika Löving Nilssen
Kommunikationsstrateg
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: +46 21 39 26 28
monika.loving.nilssen@vasteras.se