Västerås

Monika Löving Nilssen
Stabssekreter
Pedagogiska nämndernas stab
monika.loving-nilssen@vasteras.se
Tlf. (+46) 21 39 26 28

Katarina Lindh
Utvecklingsstrateg
Pedagogiska nämndernas stab
Telefon: 021-39 24 65
E-post:katarina.lindh@vasteras.se