Danmark - Børnehaver

I Danmark har man vuggestuer (0-3år), børnehaver (3-6 år) og integrerede institutioner (0-6 år). Der er en blanding af private og kommunale institutioner, der alle er omfattet af Socialministeriets "Lov om social Service". Loven foreskriver at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner i den enkelte daginstitution , hvor der bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. Læreplanerne skal indeholde og  behandle temaerne:
 
1. Barnets alsidige personlige udvikling.
2. Sociale kompetencer.
3. Sprog.
4. Krop og bevægelse.
5. Naturen og  naturfænomener.
6. Kulturelle udtryksformer og værdier.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan daginstitutionen dokumenterer og følger op på, om den pædagogiske læringsproces leder frem imod de opstillede mål. Forældrebestyrelsen samt kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen med henblik på eventuel revision.
 
I Danmark lægger vi vægt på et bredt læringskoncept. Vi taler om den frie og kreative udvikling af barnet i en social sammenhæng. Formålet med læreplanerne er at skabe muligheder for at øge børns læring og kompetencer gennem erfaringsdannelse, leg og læring, som forbedrer børns koncentration, nysgerrighed og erfaring. Selv om den brede tilgang til læring er den samme som i de øvrige nordiske lande, så behandles spørgsmålet om social ulighed mere eksplicit i Danmark end i de øvrige nordiske lande. Efter den seneste revision af Lov om dagtilbud står der, at formålet med dagtilbud er, at forhindre negativ social arv og eksklusion ved at gøre tilbud om uddannelse til en del af kommunernes tilbud til børn, herunder børn med specielle behov.
 
 
Uddannelse: 
På Pædagog Seminarium. Varighed 3 1/2 år.