Norge - Barnehager

I Norge har man samme børnehavetradition, pædagogisk tradition og værdigrundlag som i Danmark og Sverige. Dog har den norske "barnehage" en stærk forankring i kristendommen. Der er således mange private børnehaver. Børnehaven omfatter de 0 til 6 årige og er placeret i Børne- og familiedepartementet, hvor børnehaverne er omfattet af "Lov om barnehager" - og en dertil knyttet "Rammeplan". Loven fordre en række mål og kvalitetskrav for børnehaverne, som kommunerne skal følge. Rammeplanen handler om retningslinier for børnehavens indhold og opgaver. Disse udformes konkret i en årsplan i den enkelte børnehave i samarbejde mellen personale og forældre. Man har sænket skolestartalderen og flyttet de 6 årige til skolen, hvor de starter i 1. klasse. Leg indgår i "Skoleskemaet" på de første 3 klassetrin. Pædagoger kan varetage undervisning på de samme klassetrin. De norske pædagoger arbejder på at få børnehaveområdet flyttet til undervisningsministeriet, hvilket der ikke er politisk opbakning til for tiden.

I Norge lægger man vægt på et holistisk begreb om læring: Indholdet skal bygge på et holistisk syn på læring, hvor omsorg, leg og læring er centrale elementer. Uddannelsesstrategien skal bidrage til at udvikle børns evner i forhold til både social interaktion og sproglige og kommunikationsmæssige evner i bred forstand. Læringsprocessen omfatter leg som har en værdi i sig selv og er en uafhængig uddannelsesmetode. Daginstitutioner skal skabe et inkluderende miljø, hvor der tages højde for børns alder, funktionelle niveau, køn og social, etnisk og kulturel baggrund. Problemer i forhold til ulighed bliver behandlet i et individuelt perspektiv, hvor det enkelte barn bliver set som et individ, der ’bærer symptomer’ på at være udsat.
Norge har en selvstændig lovgivning for deres børnehaver og befinder sig således mellem den danske børnehavetradition og svenske førskole.

 

 

Uddannelse: 
Pædagogisk højskole, sammen med med læreuddannelsen. Varighed 3 år.