Sverige - Førskolan

I Sverige har man besluttet at integrere "förskola" (deltid) og dagis (heltid), skoler og fritidsinstitutioner. Der er indført en "förskolaklasse" for de seksårige i lighed med danske børnehaveklasse. Hele daginstitutionsområdet er flyttet fra socialministeriet til "skoleverket", - det svenske undervisningsministerium. Den svenske rigsdag har vedtaget en "läreplan" for førskolen, der omfatter de 1 til 5 årige børn. Læreplanen fokusere på børns alsidige udvikling og legens betydning. Læreplanens værdier og principper arbejdes der med at implementere i den enkelte kommune. Man ønske at samle alle daginstitutioner og skole i samme ministerium for at "frigøre pædagogisk udviklingskraft og forny alle pædagogiske virksomheder for børn og unge og give nye forudsætninger for udvikling og læring". Fra 2001 er der indført delvis betalingsfrihed for de ældste børn i førskolen. 
Det pædagogiske tilbud børnene får i daginstitutionen og førskolen ses som et samfundsgode på linie med skolens undervisning. Ordningen ønskes også udvidet til også udvidet til de yngre børn. For tiden er der et kommissionsarbejde igang i "skoleverket" om en ny samlet skolelov omfattende alle institutions- og skoletilbud til de 1 til 16 årige. Mål og metoder bygger i høj grad på småbørns- og fritidspædagogikkens indhold, såsom at lære at lære, kreativitet, sociale kompetencer, udforskning, anerkendelse af børns forskellige læringsstile.
 
I Sverige skal daginstitutioner – førskolen– drage omsorg for og støtte barnet i at udvikle evnen til at føle ansvar og social parathed til at handle for at etablere solidaritet og tolerance. Endvidere skal daginstitutionerne tilskynde og styrke børns sympati og empati i forhold til andre mennesker. Et vigtigt perspektiv er også, at førskolen skal etablere grundlaget for livslang læring. Førskolen skal være et stimulerende miljø, som omfatter muligheder for børns leg, koncentration og samspil mellem børn og deres omgivelser. Formålet er at udvikle børns sociale forståelse og forståelsen for demokratiske værdier. Indirekte er spørgsmålet om social ulighed behandlet ved at tage afstand fra diskrimination. Sverige er ved at gå bort fra at adskille daginstitutioner og skole, til fordel for en samlet integreret løsning.
 
Uddannelse: 
Pædagogisk Højskole/universitet, sammen med småbørnspædagoger, fritidspædagoger, grundskolelærer. 1 1/2 fælles og 2 års specialisering. Varighed 3 1/2 år.